Web Uygulama

www.ismailasikkutlu.com | info@ismailasikkutlu.com | +905352770361

Web uygulaması, İnternet ve İntranet gibi ağ kanalları üzerinden erişilen programların genel adıdır. Bu tanım, web tarayıcıları tarafından işletilebilen bir dille (örn. JavaScript) yazılmış betikleri de kapsamaktadır.

Web uygulamalarının dağıtımının geleneksel programlara göre daha kolay oluşu bu yazılımların yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.